Courses at the MPC

Palin PCI (Turkish translation) @thepalincentre

Zoom Üzerinden Türkçe Online PALIN-PCI @thepalincentre 2½ günlük bu çevrimiçi eğitim, kekemeliği olan yedi yaşından küçük çocuklarla çalışma becerilerinizi geliştirmenizde ideal bir başlangıç ​​noktası sağlar. Palin PCI, Birleşik Krallık’ta ve uluslararası alanda yaygın olarak kullanılan erken dönem kekemelik için kanıta dayalı bir yaklaşımdır. Eğitim kimlere uygundur? Dil ve konuşma terapistleri ve dil ve konuşma terapisi bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencileri eğitime katılabilir. Katılımcılar neler elde edecek? . Kekemeliği anlamak için kanıta dayalı teorik genel çerçeve bilgisi · Kekemeliği olan küçük çocuklar ve ailelerine kapsamlı değerlendirme ve terapi sağlama konusunda özgüven · Güncel araştırmalar hakkında bilgi ve bunu aileler için erişilebilir kılmak için uygulama fırsatları · Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi (Solution Focused Brief Therapy), video yorumlama ve ailelerle ortak çalışma konuları gibi aktarılabilir terapötik ve danışmanlık becerilerini öğrenme ve uygulama fırsatları · Gerçek hayattan vaka tartışmaları, video gözlemi, klinik akıl yürütme ve karar verme becerilerini geliştirme fırsatı · Öğrenilen bilgi ve becerilerin günlük uygulamalarına ve terapi hizmet modeline nasıl entegre edileceği üzerine düşünme şansı Dil ve konuşma terapisi hizmeti veren kurum ve merkezler neler elde edecek? · Terapistler, uzmanlaştıkları vaka gruplarıyla çalışırken daha güvende hissedecekler. · Terapistler, terapi için danışan merkezli, kanıta dayalı ve verimli bir yaklaşım kullanacaklar. · Farklı mesleki deneyimleri olan dil ve konuşma terapistlerinin sundukları terapi ile ilgili fikirleri bir araya getirme ve paylaşma şansı olacak. · Terapistler; danışmanlık becerileri, derinlemesine düşünmeyi teşvik etmek için video kullanma gibi diğer danışan gruplarında da yaygın olarak kullanılan becerileri öğrenecek ve klinik süpervizyon alacak. Palin PCI Klavuzu Kelman ve Nicholas Kılavuzun ikinci baskısı: Erken Çocuklukta Kekemelik için Palin Ebeveyn Çocuk Etkileşim Terapisi (2020), Palin PCI terapi setinin önemli bir parçasıdır. Kılavuz, satış noktalarından ve çevrimiçi olarak satın alınabilir. Buradan satın alabilirsiniz: https://www.routledge.com/Palin-Parent-Child-Interaction-Therapy-for-Early-Childhood-Stammering/Kelman-Nicholas/p/book/9780815358329 Başkalarının Palin PCI eğitimi hakkında söyledikleri “Şimdiye kadar katıldığım en iyi eğitim; araştırma ve klinik uzmanlığın çok güzel bir birleşimi.” “Sadece kekemeliği olan çocuklara değil, genel olarak vaka yüküme bakmanın yeni bir yolunu kazandım- problemlerden ziyade çözümlere ve halihazırda neyin iyi çalıştığına odaklanmayı öğrendim.” “Eğitimin içeriği, kavramlar ve fikirler açısından zengindi ve çeşitli deneyim seviyeleri arasında köprü kuracak şekilde öğretildi. Hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar için fikirler sundu.” “Danışanlarımla ilişki kurma biçimimi değiştirdi, tüm ailenin katılımını teşvik etmemi ve danışanlarımın güçlü yönlerine ve kendi deneyimlerine odaklanmamı sağladı.” “Danışanlarımızın ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için sağladığımız hizmeti ve yolumuzu bu eğitimde öğrendiklerimize adapte etmeyi umuyoruz.” “Daha önce kekemeliği olan danışanlarla çalışmaktan kaçınıyordum ya da uzman bir meslektaşımdan tavsiye alana kadar değerlendirme sürecini uzatıyordum. Artık bu yaklaşımı uygulayacağım için kendime daha çok güveniyorum.”

Register your interest


    ×

    Would you like to become a 'Friend of the Michael Palin Centre' and receive our newsletter?

    * indicates required
    SLTs/SLPs or other professionals please tick this box to receive information about our professional training programmes
    Translate »